Janji Tuhan

Jika orang memilih hidup dalam kemunafikan, kebencian dan kecurigaan, ia akan merasakan sendiri betapa tersiksanya. Sebaliknya, orang yang memilih hidup dalam ketulusan, keikhlasan, dan kesukarelaan, akan merasakan nikmatnya tenang, damai, dan sejahtera. Barangkali, surga yang dijanjikan, yakni hidup yang tenang, damai, dan sejahtera, itulah janji Tuhan yang paling realistis di dunia. Neraka di dunia adalah sebaliknya; mengalami ketersiksaan tiada henti oleh sikap kemunafikan, rasa kebencian, dan kecurigaan.

Lainnya