Hina

Kalah itu memang sakit, tapi menyerah itu hina.