Gaduh

Doktrin-doktrin yang berusaha mengonseptualkan Tuhan telah mengaburkan hakikat ilahi, dan akhirnya gagal mengantarkan manusia menuju Tuhan. Boleh jadi, gara-gara manusia jauh dari Tuhan, kemudian hidup ini menjadi gaduh.

Implikasi dari kegaduhan dalam hidup adalah ironi agama-agama. Seharusnya agama-agama mengajarkan kebijaksanaan dan kearifan. Tapi, orang-orang yang mengaku beragama yang justru gaduh mempersoalkan siapa-siapa saja yang boleh masuk surga dan siapa-siapa saja calon penghuni neraka.

Lainnya