Gaduh

Doktrin-doktrin yang berusaha mengonseptualkan Tuhan telah mengaburkan hakikat ilahi, dan akhirnya gagal mengantarkan manusia menuju Tuhan. Boleh jadi, gara-gara manusia jauh dari Tuhan, kemudian hidup ini menjadi gaduh.

Implikasi dari kegaduhan dalam hidup adalah ironi agama-agama. Seharusnya agama-agama mengajarkan kebijaksanaan dan kearifan. Tapi, orang-orang yang mengaku beragama yang justru gaduh mempersoalkan siapa-siapa saja yang boleh masuk surga dan siapa-siapa saja calon penghuni neraka.

Lainnya

Agama, Harapan dan Kebaikan

Agama, Kebaikan, dan Tasbih

Membebaskan Tuhan

Agama Menjadi Jauh Dari Tuhan

Ironi Agama Menjadi Sekat

Tuhan Telah Ditiadakan

Buku dan Merchandise