Latihan Berlaku Bijaksana

Orang yang tidak pernah latihan berlaku bijaksana, takkan pernah tahu letak dan manfaat kebenaran dan kebaikan.