CakNun.com

Berdoa

Doa adalah permohonan hamba kepada Tuhannya agar diberi ‘inayah (perhatian) dan ma’unah (pertolongan). Doa pada hakikatnya adalah pernyataan seorang hamba tentang betapa fakirnya, betapa lemahnya, betapa tak berdayanya dia, di hadapan Sang Pencipta. Doa adalah salah satu bukti penghambaan, pengabdian, dan ubudiyah kepada-Nya. Di dalam doa terkandung puji-pujian kepada Allah atas segala keagungan nama dan kemuliaan sifat-Nya. Di dalam doa seorang hamba mengadu, sambat, meminta, memohon, “ngalem” kepada Allah. Doa mengandung berbagai makna yang berpadu hanya di dalam kelembutan hati seorang hamba yang beriman.

Lainnya

Keutamaan Tafakkur

Keutamaan Tafakkur

Bertafakkur satu jam itu lebih baik daripada shalat satu malam. Suatu ketika, Ibnu Aun ...

Kenyang

Kenyang
Latihan Berlaku Bijaksana

Latihan Berlaku Bijaksana

Orang yang tidak pernah latihan berlaku bijaksana, takkan pernah tahu letak dan manfaat kebenaran dan kebaikan.

Tawalli

Tawalli