CakNun.com

Belajar Berpuasa

Berpuasa adalah bercermin
Di depan cakrawala
Kaca tak terhingga luasnya
Yang terbuat dari cahaya
Jika kau hadapkan wajahmu di depannya.

Tampak oleh mata jiwamu
Sejati dan abadinya Ilahana
Kalau kau menyangka dunia inilah.

Yang segala-galanya
Kalau kau mengira Bumi dan Negara inilah
Awal mula dan ujung pencapaiannya.

Kalau kau kalap dan berkhayal
Mengandalkan urusan rentang amat pendek.

Mengabadikan kesementaraan
Mensejatikan kepalsuan
Maka itulah sebabnya
Kita perlu belajar berpuasa.

Lainnya

Ide Tuhan dalam Diri

Ide Tuhan dalam Diri

Seseorang dapat mengingkari adanya Tuhan yang dirumuskan dan dikonsepsikan para teolog dan agamawan, tapi ...

Pewahyuan Tuhan

Pewahyuan Tuhan

Boleh jadi, penemuan-penemuan teori baru yang memberi pedoman kepada umat manusia dan bermanfaat lebih ...

Exit mobile version