CakNun.com

Belajar Berpuasa

Berpuasa adalah bercermin
Di depan cakrawala
Kaca tak terhingga luasnya
Yang terbuat dari cahaya
Jika kau hadapkan wajahmu di depannya.

Tampak oleh mata jiwamu
Sejati dan abadinya Ilahana
Kalau kau menyangka dunia inilah.

Yang segala-galanya
Kalau kau mengira Bumi dan Negara inilah
Awal mula dan ujung pencapaiannya.

Kalau kau kalap dan berkhayal
Mengandalkan urusan rentang amat pendek.

Mengabadikan kesementaraan
Mensejatikan kepalsuan
Maka itulah sebabnya
Kita perlu belajar berpuasa.

Lainnya

Cermin Tuhan

Cermin Tuhan

Hampir dipastikan tanpa mengenali diri, mustahil mengenali Tuhan. Ketika para malaikat rada protes atas penciptaan manusia, mereka mengkhawatirkan manusia akan menjadi penyebab kerusakan bumi dan sumber pertumpahan darah.

Perbedaan Tadabbur dan Tafakkur

Perbedaan Tadabbur dan Tafakkur

Secara etimologis, tadabbur dari tadabbara-tadabbur sama dengan tafakkara-tafakkur artinya berpikir. Tapi di dalam Al-Qur’an, ...

Exit mobile version