Belajar Berpuasa

Berpuasa adalah bercermin
Di depan cakrawala
Kaca tak terhingga luasnya
Yang terbuat dari cahaya
Jika kau hadapkan wajahmu di depannya.

Tampak oleh mata jiwamu
Sejati dan abadinya Ilahana
Kalau kau menyangka dunia inilah.

Yang segala-galanya
Kalau kau mengira Bumi dan Negara inilah
Awal mula dan ujung pencapaiannya.

Kalau kau kalap dan berkhayal
Mengandalkan urusan rentang amat pendek.

Mengabadikan kesementaraan
Mensejatikan kepalsuan
Maka itulah sebabnya
Kita perlu belajar berpuasa.