Amar Maiyah di Semarang

Masyarakat Maiyah di Semarang berhimpun di Mushalla Al-Haramain, Pleburan, Semarang hari Rabu 24 April 2019, membaca Doa Tahlukah dan Hizib Nashr untuk memohon kepada Allah agar menurunkan ketetapan tindakan nyata kepada Kaum Dhalimun dan menyelamatkan para Madhlumin. Siapapun pelaku kedhaliman itu.