CakNun.com

98

99 Untuk Tuhanku, 1983

Tuhanku
tanami ladangku
dengan keinsafan Adam
ketahanan Nuh
kecerdasan Ibrahim
ketulusan Ismail
kebersahajaan Ayyub
kearifan Yakub
kesabaran Yunus
kelapangan Yusuf
kesungguhan Musa
kefasihan Harun
kebeningan Khidlir
kesucian Isa
kematangan Muhammad
Tuhanku
tanami ladangku
Tuhanku

Lainnya

80

80

Tuhanku
kutahu dengan tangan, kugenggam percik lautan
kutahu dengan rasa, kubaca ombaknya
tapi menerka ...

99

99

15

15

32

32
81

81

Tuhanku
sebab keterbatasan yang Kau kodratkan bagiku
maka kuucapkan terima kasih yang beribu-ribu.
jika ...

54

54

39

39

11

11