98

99 Untuk Tuhanku, 1983

Tuhanku
tanami ladangku
dengan keinsafan Adam
ketahanan Nuh
kecerdasan Ibrahim
ketulusan Ismail
kebersahajaan Ayyub
kearifan Yakub
kesabaran Yunus
kelapangan Yusuf
kesungguhan Musa
kefasihan Harun
kebeningan Khidlir
kesucian Isa
kematangan Muhammad
Tuhanku
tanami ladangku
Tuhanku