64

99 Untuk Tuhanku, 1983
Emha Ainun Nadjib

Tuhanku
satu di antara seribu kelalaian
yang menjebak sejarah kehidupan kami
ialah kekeliruan kami dalam menghitung
seberapa jauh kemunduran yang dikandung kemajuan
kami
seberapa besar kegagalan yang dikandung keberhasilan
kami
seberapa banyak perusakan yang dikandung perbaikan
kami
seberapa mendesak kehancuran yang dikandung
kebangunan kami
seberapa tinggi penurunan yang dikandung
peningkatan kami
dan seberapa banyak perang
yang dikandung teriakan damai kami.
Tuhanku
di mata kami yang penuh kesombongan
makin tak jelas
belakang atau depan
ketinggian atau kerendahan.

Lainnya