Tak Kenal Diri Sendiri

Kebanyakan manusia tidak memiliki kesanggupan untuk ber-syahadah atas hatinya sendiri, jangankan lagi semesta luas jiwanya. Manusia tidak pernah mengenali dirinya dalam arti yang sebenarnya. Ia belajar dan melatih pengenalannya sepanjang hidup, di depan tantangan Tuhan: “Jangan menjadi orang yang lupa kepada Tuhannya sehingga lupa kepada dirinya sendiri”, sesudah progresivitas batin manusia melihat cakrawala: “barang siapa mengenali dirinya, maka ia mengenali Tuhannya”.