Syahadat Manis Pahit

Persaksian dalam syahadat adalah kesediaan untuk mengikat diri pada suatu nilai yang dipersaksikan. Adalah membatasi diri, mengurung diri, pada suatu skala prinsip di mana pelakunya tidak akan keluar darinya–meskipun ketika yang di luar itu manis dan bertahan di dalam adalah pahit.

Lainnya

Peluang Untuk Mengambil Jarak

Manusia Terhadap Ketidakadilan

Diri Subjektif dan Objektif

Syahadat

Akhlak Muhammad: Al-Qur`an

Menyaksikan

Buku dan Merchandise