Mengada dan Bertumbuh

Setiap makhluk memerlukan ruang dan waktu untuk meng-ada dan bertumbuh. Juga kebenaran. Maka silaturahmi yang baik antar makhluk, hubungan budaya, peta ideologi, sistem politik, institusi dari urusan mancing ikan sampai Mazhab dalam Agama maupun ideologi Negara–yang baik–adalah yang menyiapkan diri menjadi ruang dan waktu bagi tumbuh suburnya kebenaran dalam kehidupan manusia.