Menanggung

Emha Ainun Nadjib

Dari 4030 titik peristiwa massal cinta Indonesia bersama Kiai Kanjeng dan puluhan ribu yang saya keliling sendiri–belum tentu 2 atau 3 diberitakan.

Saya berdoa kepada Tuhan: 

“Ya Allah lindungilah mimbar bebas kerakyatan kami. Ya Allah mohon public freedom communication bersama 10-30 ribu sesama rakyat kami hampir tiap malam, Engkau hindarkan dari pemberitaan media massa. Dengan alasan yang kalau aku mengungkapkannya, mereka tak kan kuat mendengar dan menanggungnya”.

Lainnya

Tidak Njlimet Dalam Berdoa

Tafakkur

Cacat

Memberi

Tapi Aku Mencintaimu (1)

Buku dan Merchandise