Mati dalam Keadaan Hidup

Hidup ialah mempelajari hidup yang sebenarnya. Jangan kamu mati dalam keadaan sekarat. Matilah dalam keadaan hidup.