Mati dalam Keadaan Hidup

Hidup ialah mempelajari hidup yang sebenarnya. Jangan kamu mati dalam keadaan sekarat. Matilah dalam keadaan hidup.

Hidup ialah mempelajari hidup yang sebenarnya. Jangan kamu mati dalam keadaan sekarat. Matilah dalam keadaan hidup.