Hati Frustasi

Hati yang frustasi adalah hati yang ditidurkan oleh pil atau budaya pelarian. Hati yang cemas adalah hati yang berlari-lari ke sana kemari. Ketenteraman adalah mendudukkan hati pada posisi yang paling muthmainnah, membimbingnya untuk mengambil posisi yang paling strategis untuk tidak mati tapi juga tidak berlari ke sana kemari. Itulah hati yang selesai. Segala jenis ketidaktenteraman hidup bersumber dari bahaya dan ancaman yang dikandung oleh keinginan yang dibiarkan memperoleh hegemoni dalam batin manusia, sehingga hatinya berlarian ke sana kemari.