CakNun.com

Engkau Yang Mengatur

Bukanlah masjid yang mengaturmu, melainkan engkau yang mengatur benda-benda dijadikan masjid. Bukanlah politik yang mengaturmu, melainkan engkau yang mengatur pola manajemen kesejahteraan bersama dalam suatu negara menjadi politik yang baik.

Lainnya

Hikmah

Hikmah

Hikmah ialah kebijaksanaan dan kearifan. Maksudnya, persepsi tentang Tuhan dan penafsiran ayat-ayat-Nya haruslah bermuara kepada kebijaksanaan dan kearifan.

Janji dan Keseimbangan

Janji dan Keseimbangan

Mustahil Allah mengingkari janji. Tidak ada kemungkinan Allah tidak membalas kebaikan dengan kebaikan dan tidak membalas keburukan dengan keburukan.