Meneguhkan tetap menjadi diri sendiri dalam kegembiraan: tetap menjadi manusia Banyumas yang Cablaka (18/11).
Meneguhkan tetap menjadi diri sendiri dalam kegembiraan: tetap menjadi manusia Banyumas yang Cablaka (18/11).

Meneguhkan tetap menjadi diri sendiri dalam kegembiraan: tetap menjadi manusia Banyumas yang Cablaka (18/11).

Gembira dalam Cablaka