Istiqamah Berproses di Maiyah

Manusia dititipkan dunia kepadanya. Dititipkan sebagai khilafah, dan rahmatan lil’alamin. ...