Puasa Selezat-lezatnya

Puasa adalah keselamatan paling sejati. Tatkala kupergoki riuh rendah dunia ini. Hanyalah hologram dan simulasi.
Puasa Selezat-lezatnya
search cart twitter facebook gplus whatsapp youtube image