Permainan (1995)

Permainan

Emha Ainun Nadjib

Lainnya

Intervensi Tuhan dalam Permainan

Pemain dan Permainan

58

Sumput Beling

Cuaca Maiyah Gembira

Permainan Pendek dan Permainan Panjang

Buku dan Merchandise