Mata Sejati

Ya Tuhan, mata pemberian-Mu telah dinajisi oleh dunia. Ia kehilangan ketajaman, kecerdasan, serta daya tembus yang menyentuh kesejatian.
Mata Sejati (2011)
Mata Sejati (2011)
search cart twitter facebook gplus whatsapp youtube image