La Ilaha (2)

La Ilaha (2) - Belajar kepada apa. Berguru kepada siapa. Menimba ke mana. Ilmukah atau batu. Anginkah atau guru. Langitkah atau suhu.
La Ilaha (2)
Puisi Cak Nun (Emha Ainun Nadjib), La Ilaha (2)
search cart twitter facebook gplus whatsapp youtube image