Kubukakan Rahasia

Kubukakan rahasia kepadamu, dari kandungan hatiku yang suci. Seperti gelap malam yang membisiki. Apa sebenarnya muatan sepi.
Kubukakan Rahasia (2012)
search cart twitter facebook gplus whatsapp youtube image