4 Nov 2016 Baru Rakaat Awal
Tajuk – 4 Nov 2016 Baru Rakaat Awal

Jurus Jalan Panjang