Iri Hatiku Kepada Dua Orang

Iri hatiku kepada dua orang. Yakni dua orang yang paling kaya di dunia. Dan paling beruntung di akhirat.
Iri Hatiku Kepada Dua Orang (2008)
Iri Hatiku Kepada Dua Orang (2008)
search cart twitter facebook gplus whatsapp youtube image