Mengingat Kembali Sejarah Salatiga

Rangkaian acara penyambutan mahasiswa baru angkatan 2018/2019 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dipuncaki dengan acara Sinau Bareng bersama Cak Nun dan KiaiKanjeng (13/08). Dengan mengambil tema Islam Rahmatan lil’Alamin, rektor IAIN Salatiga Dr.